DISCLAIMER

DISCLAIMER VOOR Blanken Meerburg

Deze disclaimer word gehanteerd door Blanken Meerburg en haar handelsnamen zoals ingeschreven onder nummer 04060032 van de KvK en nummer 12039778 van de AFM, hierna te noemen: “Blanken Meerburg”. Blanken Meerburg is gevestigd aan de Vasalislaan 124, 9721 MC te Groningen.

Blanken Meerburg verricht haar diensten ook via de volgende internetsites:

 

- Blankenmeerburg.nl
- Polisnetto.nl
- Woonlastenverzekering.nl
- Leenzelf.nl


Subheadline

Vragen?

Mocht u vragen hebben, bekijk onze Q&A lijst.

De op deze website getoonde informatie is door Blanken Meerburg met zorg samengesteld, doch voor de juistheid, actualiteit en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan. De verstrekte informatie is uitsluitend indicatief en kan op ieder moment zonder verdere aankondiging worden gewijzigd. Blanken Meerburg kan niet garanderen dat de websites foutloos of ononderbroken functioneert. Deze disclaimer is eveneens van toepassing op de andere sites van Blanken Meerburg: Polisnetto.nl,  Woonlastenverzekering.nl, Leenzelf. én de nog te ontwikkelen sites die onder hetzelfde AFM-nummer vallen. Wij hanteren in deze disclaimer alleen de vermelding Blanken Meerburg.

 

Blanken Meerburg en de (eventuele) overige leveranciers aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onjuistheden of onvolledigheden in de aangeboden informatie en diensten, noch voor schade die het gevolg is van problemen veroorzaakt door, of inherent is aan het verspreiden van informatie via het internet of anderszins langs elektronische weg. Tevens aanvaardt Blanken Meerburg geen aansprakelijkheid voor eventuele schade die geleden wordt als gevolg van het gebruik van gegevens, adviezen of ideeën verstrekt door of namens Blanken Meerburg via deze internetsite. Afnemer van de informatie is verantwoordelijk voor de keuze en het gebruik van de informatie.

 

Alle op deze site afgebeelde gegevens, waaronder begrepen teksten, foto's, illustraties, grafisch materiaal, (handels)namen, logo's, waren- en dienstmerken, zijn in eigendom of licentie van Blanken Meerburg en worden beschermd door auteursrecht, merkenrecht en/of enig ander intellectueel eigendomsrecht. De (intellectuele) eigendomsrechten gaan op geen enkele wijze over op (rechts)personen die toegang krijgen tot deze site. De informatie mag uitsluitend door de afnemer zelf worden gebruikt. Het is de gebruiker van deze site niet toegestaan de inhoud van deze site te vermenigvuldigen, door te sturen, te distribueren, te verspreiden of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, zonder de uitdrukkelijke, schriftelijke, toestemming van de vennootschap. Bij de berekeningen op de site zijn we uitgegaan van een aantal algemene uitgangspunten waarvan niet vaststaat of die op uw persoonlijke situatie van toepassing zijn. De berekeningen zijn derhalve uitsluitend indicatief en kunnen aan wijziging onderhevig zijn. U bent zelf verantwoordelijk voor de keuze en het gebruik van de door u ingewonnen en geselecteerde informatie.

 

Op deze site en op de deze disclaimer is Nederlands recht van toepassing.

 

Verwijzingen of hyperlinks naar andere sites welke niet het eigendom zijn van Blanken Meerburg dienen enkel ter informatie van de gebruiker van deze site. Deze sites worden niet door Blanken Meerburg onderhouden en Blanken Meerburg heeft geen enkele bemoeienis met de vorm en de inhoud van deze sites. Blanken Meerburg geeft dan ook geen enkele garantie noch aanvaardt enige aansprakelijkheid met betrekking tot de toegankelijkheid en de inhoud van die sites. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Blanken Meerburg is het niet toegestaan links naar de internetsite van Blanken Meerburg aan te bieden. Blanken Meerburg behoudt zich het recht voor om iedere link of een desbetreffend programma op enig moment te beëindigen.

 

Blanken Meerburg heeft de gebruikelijke professionele maatregelen genomen om de infectie en/of overdracht van virussen of vergelijkbare schadelijke componenten tegen te gaan. Blanken Meerburg houdt deze maatregelen voortdurend up-to-date. Blanken Meerburg kan echter niet voor 100% garanderen dat de informatie, software dan wel verwijzingen of hyperlinks die via deze website toegankelijk zijn, vrij zijn van virussen of vergelijkbare schadelijke componenten. De gebruiker is zelf verantwoordelijk voor controle hierop en voor het controleren van alle binnenkomende e-mails en bijlagen op virussen e.d. Blanken Meerburg sluit iedere aansprakelijkheid uit die voortvloeit uit elektronische verzending dan wel wordt voortgebracht door eventuele virussen of vergelijkbare schadelijke componenten.

 

Blanken Meerburg behoudt zich het recht voor de inhoud van de informatie op deze internetsite, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Wij raden u aan om regelmatig te controleren of de op deze internetsite aangeboden informatie en/of de tekst van deze disclaimer, is gewijzigd.


Wij stellen het bijzonder op prijs wanneer u uw vraag, probleem of klacht aan ons kenbaar maakt. Wij zullen ons uiterste best doen een passende oplossing voor u te vinden. U kunt contact met ons opnemen via e-mail of Blanken Meerburg Vasalislaan 124, 9721 MC Groningen.

 

Disclaimer Blanken Meerburg maart 2018, gedeponeerd onder K.v.K nr. 04060032